رفتن به محتوای اصلی
نام طرح: ناردون
700 شانه

نام طرح: ناردون

نام طرح: ناردون ۷۰۰ شانه ۲۵۵۰ تراکم ۱۰۰٪ آکریلیک رنگ: سورمه ای، کرم سایز: 12،9،6 متری-قالیچه -سایز سفارشی

نام طرح: مونا
700 شانه

نام طرح: مونا

نام طرح: مونا ۷۰۰ شانه ۲۵۵۰ تراکم ۱۰۰٪ آکریلیک رنگ: سورمه ای سایز: 12ف9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: شهیاد
700 شانه

نام طرح: شهیاد

نام طرح: شهیاد ۷۰۰ شانه ۲۵۵۰ تراکم ۱۰۰٪ آکرولیک رنگ: بادامی، سورمه ای سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: شاهان
700 شانه

نام طرح: شاهان

نام طرح: شاهان ۷۰۰ شانه ۲۵۵۰ تراکم ۱۰۰٪ آکریلیک رنگ: یاسی، سورمه ای سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: دینا
700 شانه

نام طرح: دینا

نام طرح: دینا ۷۰۰ شانه ۲۵۵۰ تراکم ۱۰۰٪ آکریلیک رنگ: سورمه ای، فیروزه ای، کرم، نسکافه ای، نقره ای سایز:…

نام طرح: خشت زرین
700 شانه

نام طرح: خشت زرین

نام طرح: خشت زرین ۷۰۰ شانه ۲۵۵۰ تراکم ۱۰۰٪ آکریلیک رنگ بندی بامبو ترک رنگ: کرم سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: حوض نقره
700 شانه

نام طرح: حوض نقره

نام طرح: حوض نقره 700 شانه 2550 تراکم 8 رنگ رنگ: ابی، بادامی، سورمه ای، کرم، نقره ای سایز: 12،9،6…

نام طرح: حلما
700 شانه

نام طرح: حلما

نام طرح: حلما ۷۰۰ شانه ۲۵۵۰ تراکم ده رنگ ۱۰۰٪ آکریلیک رنگ: کرم، کاربنی، آبی سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: بهشت
700 شانه

نام طرح: بهشت

نام طرح: بهشت ۷۰۰ شانه ۲۵۵۰ تراکم ده رنگ ۱۰۰٪ آکریلیک رنگ: کرم، سورمه ای سایز:12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: باغ معلق
700 شانه

نام طرح: باغ معلق

نام طرح: باغ معلق ۷۰۰ شانه ۲۵۵۰ تراکم ۱۰۰٪ آکریلیک رنگ: بادامی، نقره ای، سورمه ای، فیروزه ای، کرم سایز:…

نام طرح: آرزو
700 شانه

نام طرح: آرزو

نام طرح: آرزو ۷۰۰ شانه ۲۵۵۰ تراکم ده رنگ ۱۰۰٪ آکریلیک رنگ: کرم، سورمه ای سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: آرامش
700 شانه

نام طرح: آرامش

نام طرح: آرامش ۷۰۰ شانه ۲۵۵۰ تراکم ۱۰۰٪ آکریلیک رنگ بندی بامبو ترک رنگ: کرم سایز: 12،9،6 متری-سایز سفارشی-قالیچه

نام طرح: یاقوت
1000 شانه

نام طرح: یاقوت

نام طرح: یاقوت 1000 شانه 3000 تراکم نخ ترک رنگ: سورمه ای سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: یاشار
1000 شانه

نام طرح: یاشار

نام طرح: یاشار 1000 شانه 3000 تراکم نخ ترک تنها دارنده کارت اصالت و گارانتی رنگ: سورمه ای، آبی، کرم،…

نام طرح: نادیا
1000 شانه

نام طرح: نادیا

نام طرح: نادیا 1000  شانه 3000 تراکم نخ ترک تنها دارنده کارت اصالت و گارانتی رنگ: نقره ای سایز: 12،9،6…

نام طرح: مارال
1000 شانه

نام طرح: مارال

نام طرح: مارال 1000 شانه 3000 تراکم نخ ترک رنگ: کرم، سورمه ای، بادامی، آبی سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: گنبد
1000 شانه

نام طرح: گنبد

نام طرح: گنبد 1000  شانه 3000 تراکم نخ ترک رنگ: نقره ای سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی تنها دارنده کارت اصالت…

نام طرح: گلفرنگ
1000 شانه

نام طرح: گلفرنگ

نام طرح: گلفرنگ 1000 شانه 3000 تراکم نخ ترک رنگ: آبی، سورمه ای، کرم، نقره ای سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: شمس
1000 شانه

نام طرح: شمس

نام طرح: شمس 1000 شانه 3000 تراکم نخ ترک رنگ: سورمه ای سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: شکوفه
1000 شانه

نام طرح: شکوفه

نام طرح: شکوفه 1000 شانه 3000 تراکم نخ ترک رنگ: آبی، کرم سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: خشتی
1000 شانه

نام طرح: خشتی

نام طرح: خشتی 1000 شانه 3000 تراکم نخ ترک رنگ: سورمه ای سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: خاتم
1000 شانه

نام طرح: خاتم

نام طرح: خاتم 1000 شانه 3000 تراکم نخ ترک رنگ: سورمه ای، بادامی، نقره ای سایز : 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی…

نام طرح: بی نظیر
1000 شانه

نام طرح: بی نظیر

نام طرح: بی نظیر 1000 شانه 3000 تراکم نخ ترک رنگ: سورمه ای سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: باغ ارم
1000 شانه

نام طرح: باغ ارم

نام طرح: باغ ارم 1000 شانه 3000 تراکم نخ ترک رنگ: سورمه ای سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: آیدا
1000 شانه

نام طرح: آیدا

نام طرح: آیدا 1000 شانه 3000 تراکم نخ ترک رنگ: نقره ای، سورمه ای سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی تنها دارنده…

نام طرح: استانبول
1000 شانه

نام طرح: استانبول

نام طرح: استانبول 1000 شانه 3000 تراکم نخ ترک رنگ: نقره ای سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی تنها دارنده کارت اصالت…

نام طرح: ۳۶۸
1000 شانه

نام طرح: ۳۶۸

نام طرح: 368 1000 شانه 3600 تراکم نخ بامبو ترک رنگ: فیلی، نقره ای سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی تنها دارنده…

نام طرح: ۳۵۴
1000 شانه

نام طرح: ۳۵۴

نام طرح: 354 1000 شانه 3600 تراکم نخ بامبو ترک رنگ: فیلی سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی تنها دارنده کارت اصالت…

نام طرح: ۳۳۴
1000 شانه

نام طرح: ۳۳۴

نام طرح: 334 1000  شانه 3600 تراکم نخ بامبو ترک رنگ: فیلی سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی تنها دارنده کارت اصالت…

نام طرح: ۳۳۳
1000 شانه

نام طرح: ۳۳۳

نام طرح: 333 1000 شانه 3600 تراکم نخ بامبو ترک رنگ: کرم سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی تنها دارنده کارت اصالت…

نام طرح: ۳۰۴
1000 شانه

نام طرح: ۳۰۴

نام طرح: 304 1000 شانه 3600 تراکم نخ بامبو ترک رنگ: فیلی سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی تنها دارنده کارت اصالت…

نام طرح: ۳۰۳
1000 شانه

نام طرح: ۳۰۳

نام طرح: 303 1000 شانه 3600 تراکم نخ بامبو ترک رنگ: کرم سایز: 12،9،6 متری -قالیچه-سایز سفارشی تنها دارنده کارت…

نام طرح: هالیدی
1200 شانه

نام طرح: هالیدی

نام طرح: هالیدی 1200 شانه 3600 تراکم نخ ترک بامبو برجسته رنگ: کرم، کاربنی، آبی سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی تنها…

نام طرح: ورسا
1200 شانه

نام طرح: ورسا

نام طرح: ورسا 1200  شانه 3600 تراکم نخ ترک بامبو برجسته رنگ: کرم سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: نگین
1200 شانه

نام طرح: نگین

نام طرح: نگین 1200 شانه 3600 تراکم نخ ترک برجسته رنگ: نسکافه ای سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی تنها فرش دارنده…

نام طرح: نقش جهان(برجسته)
1200 شانه

نام طرح: نقش جهان(برجسته)

نام طرح: نقش جهان(برجسته) 1200 شانه 3600 تراکم نخ ترک رنگ: کرم سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: نازگل
1200 شانه

نام طرح: نازگل

نام طرح: نازگل 1200 شانه 3600 تراکم نخ ترک رنگ: سورمه ای سایز:12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: مهر انگیز
1200 شانه

نام طرح: مهر انگیز

نام طرح: مهر انگیز 1200 شانه 3600 تراکم نخ ترک رنگ: سرمه ای، کرم سایز: 12،9،6 متری _ قالیچه _…

نام طرح: گلسا
1200 شانه

نام طرح: گلسا

نام طرح: گلسا 1200 شانه 3600 تراکم نخ ترک رنگ: آبی، فیلی، کرم سایز: 12،9،6 متری _ قالیچه _ سایز…

نام طرح: گل نسا
1200 شانه

نام طرح: گل نسا

نام طرح: گل نسا 1200 شانه 3600 تراکم نخ ترک بامبو برجسته رنگ: کرم سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: کژال (برجسته)
1200 شانه

نام طرح: کژال (برجسته)

نام طرح:کژال(برجسته) 1200 شانه 3600 تراکم نخ ترک رنگ: سرمه ای، کرم سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: عرفان
1200 شانه

نام طرح: عرفان

نام طرح: عرفان 1200 شانه 3600 تراکم نخ ترک رنگ: کاربنی سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: سالاری شاه عباسی
1200 شانه

نام طرح: سالاری شاه عباسی

نام طرح: سالاری شاه عباسی 1200 شانه 3600 تراکم نخ ترک رنگ: سرمه ای، کرم سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: سالاری
1200 شانه

نام طرح: سالاری

نام طرح: سالاری 1200 شانه 3600 تراکم نخ ترک رنگ: کرم سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: زیگورات
1200 شانه

نام طرح: زیگورات

نام طرح: زیگورات 1200 شانه 3600 تراکم نخ ترک رنگ: سورمه ای سایز: 12،9،6 متری _ قالیچه _ سایز سفارشی

نام طرح: رویا
1200 شانه

نام طرح: رویا

نام طرح: رویا 1200 شانه 3600 تراکم خ ترک بامبو برجسته رنگ: گردویی، کرم چرک، کاربنی سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی…

نام طرح: دلبر
1200 شانه

نام طرح: دلبر

نام طرح: دلبر 1200 شانه 3600 تراکم نخ ترک برجسته رنگ: کرم سایز:12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی تنها فرش دارنده کارت اصالت…

نام طرح: خشتی(برجسته)
1200 شانه

نام طرح: خشتی(برجسته)

نام طرح: خشتی(برجسته) 1200 شانه 3600 تراکم نخ ترک رنگ: سورمه ای، کرم سایز:12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: حوض نقره
1200 شانه

نام طرح: حوض نقره

نام طرح: حوض نقره 1200 شانه 3600 تراکم نخ ترک رنگ: سورمه ای، نسکافه ای، نقره ای سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز…

نام طرح: باغ معلق
1200 شانه

نام طرح: باغ معلق

نام طرح: باغ معلق 1200 شانه 3600 تراکم نخ ترک بامبو برجسته رنگ: نسکافه ای سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: آریا
1200 شانه

نام طرح: آریا

نام طرح: آریا 1200 شانه 3600 تراکم نخ ترک رنگ: کاربنی، کرم سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: آرسس(برجسته)
1200 شانه

نام طرح: آرسس(برجسته)

نام طرح: آرسس(برجسته) 1200 شانه 3600 تراکم نخ ترک رنگ: بادامی، کرم سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: آذرخش(برجسته)
1200 شانه

نام طرح: آذرخش(برجسته)

نام طرح: آذرخش (برجسته) 1200 شانه 3600 تراکم نخ ترک رنگ: سورمه ای، بادامی، آبی سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: افشان شاه اسلیمی
1200 شانه

نام طرح: افشان شاه اسلیمی

نام طرح: افشان شاه سلیمی 1200 شانه 3600 تراکم نخ ترک بامبو برجسته رنگ: کرم سایز:12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: افشان سلطنتی
1200 شانه

نام طرح: افشان سلطنتی

نام طرح: افشان سلطنتی 1200 شانه 3600 تراکم نخ ترک رنگ: سورمه ای کرم حاشیه کرم، کرم حاشیه پیازی، کرم…

نام طرح: افشان درباری
1200 شانه

نام طرح: افشان درباری

نام طرح: افشان درباری 1200 شانه 3600 تراکم نخ ترک بامبو برجسته رنگ: کرم چرک سایز: 12،9،6-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: افشان مدرن
1200 شانه

نام طرح: افشان مدرن

نام طرح: افشان مدرن 1200 شانه 3600 تراکم نخ ترک رنگ: کرم، سورمه ای سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: افسون
1200 شانه

نام طرح: افسون

نام طرح: افسون 1200 شانه 3600 تراکم نخ ترک رنگ: فیلی، کرم سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: اصفهان(برجسته)
1200 شانه

نام طرح: اصفهان(برجسته)

نام طرح: اصفهان(برجسته) 1200شانه 3600تراکم نخ ترک رنگ: کرم سایز:12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: یگانه
طرح 700 شانه

نام طرح: یگانه

نام طرح: یگانه  طرح 700 شانه رنگ: آبی، سورمه ای، کرم، گردویی سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: میترا
طرح 700 شانه

نام طرح: میترا

نام طرح: میترا طرح 700 شانه رنگ: سورمه ای، آبی، کرم سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: ماهور
طرح 700 شانه

نام طرح: ماهور

نام طرح: ماهور طرح 700 شانه رنگ: سورمه ای، گردویی سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: کهربا
طرح 700 شانه

نام طرح: کهربا

نام طرح: کهربا طرح 700 شانه رنگ: آبی، سورمه ای، گردویی، کرم ساز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: سلطان
طرح 700 شانه

نام طرح: سلطان

نام طرح: سلطان طرح 700 شانه رنگ: آبی، سورمه ای، کرم، گردویی سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: سبلان
طرح 700 شانه

نام طرح: سبلان

نام طرح: سبلان طرح 700 شانه رنگ: سورمه ای سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: پریماه
طرح 700 شانه

نام طرح: پریماه

نام طرح: پریماه طرح 700 شانه رنگ:آبی، سورمه ای، گردویی سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: بهار
طرح 700 شانه

نام طرح: بهار

نام طرح: بهار طرح 700 شانه رنگ: سورمه ای سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: بنیتا
طرح 700 شانه

نام طرح: بنیتا

نام طرح: بنیتا طرح 700 شانه رنگ: آبی، سورمه ای، کرم، گردویی سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: آرشیدا
طرح 700 شانه

نام طرح: آرشیدا

نام طرح: آرشیدا طرح 700 شانه رنگ: آبی، سورمه ای، کرم، گردویی سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: اهورا
طرح 700 شانه

نام طرح: اهورا

نام طرح: اهورا طرح 700 شانه رنگ: آبی، سورمه ای، کرم، گردویی سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: افشان درباری
طرح 700 شانه

نام طرح: افشان درباری

نام طرح: افشان درباری طرح 700 شانه رنگ: آبی، سورمه ای، کرم سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: الی
طرح 700 شانه

نام طرح: الی

نام طرح: الی طرح 700 شانه رنگ: آبی، سورمه ای، کرم سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: ستاره
طرح 700 شانه

نام طرح: ستاره

نام طرح: ستاره طرح 700 شانه رنگ: آبی، سورمه ای، کرم، گردویی سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سفارشی

نام طرح: ملورین
طرح 700 شانه

نام طرح: ملورین

نام طرح: ملورین طرح 700 شانه رنگ: آبی، سورمه ای، کرم، گردویی سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی

نام طرح: رنسانس
1200 شانه

نام طرح: رنسانس

نام طرح: رنسانس 1200 شانه 3600 تراکم نخ ترک بامبو برجسته رنگ: فیروزه ای، سورمه ای سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سفارشی تنها…

نام طرح: دلنواز
700 شانه

نام طرح: دلنواز

نام طرح: دلنواز 700 شانه رنگ: سورمه ای، کرم ۲۵۵۰ تراکم ۱۰۰٪ آکریلیک سایز: 12،9،6متری-قالیچه-سفارشی تنها دارنده کارت اصالت و…

نام طرح: ۳۱۷ طوسی
1000 شانه

نام طرح: ۳۱۷ طوسی

نام طرح: 317 طوسی 1000 شانه 3600 تراکم نخ بامبو ترک رنگ: 317 طوسی سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سایز سفارشی تنها دارنده…

نام طرح: ۳۲۴ فیلی
1000 شانه

نام طرح: ۳۲۴ فیلی

نام طرح: 324 فیلی 1000 شانه 3600 تراکم نخ بامبو ترک رنگ: فیلی سایز: 12،9،6 متری-قالیچه-سفارشی تنها دارنده کارت اصالت…

نام طرح: سلین
1200 شانه

نام طرح: سلین

نام طرح: سلین 1200 شانه 3600 تراکم نخ ترک برجسته رنگ: آبی الماسی، سورمه ای سایز: 12،9،6متری-قالیچه-سایز سفارشی تنها فرش…

برگشت به بالا